Antibakterial we deri üçin amatly bambuk pagta garylan ýüplük

Gysga düşündiriş:

Bambuk-pagta garyndysy bambuk süýüm süýümini we pagta süýümini garyşdyrmak arkaly ýasalýar.Bambuk süýüm süýümi ýumşak el duýgusy, ýagty ýalpyldawuk, antibakterial häsiýetleri, çyglylygyň çalt siňdirilmegi we suwsuzlanmagy we ajaýyp howa geçirijiligi ýaly aýratyn çukur turba gurluşyna eýedir.Tebigy antibakterial, antibakterial, anti-mite, dezodorant we ultramelewşe funksiýalary, hakyky tebigy we ekologiýa taýdan arassa ýaşyl süýümdir we tomus eşik matalaryny taýýarlamak üçin ajaýyp materialdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

esasy (2)

Bambuk süýüm süýüminiň tekiz ýüzi bar, gysga däl, süýümiň birleşmegi pes, başlangyç modul, şekiliň pes saklanmagy we beden süňkü, şonuň üçin pagta ýa-da sintetiki süýümler ýaly tebigy süýümler bilen garyşmak üçin amatlydyr.

Önümiň artykmaçlygy

Bambuk süýümli ýüplük öndürmek prosesinde, antibakterial we bakteriostatiki etmek üçin patentlenen tehnologiýa kabul edilýär, bakteriýalaryň eşik arkaly geçiş ýoluny kesýär.Şonuň üçin ony dokamak üçin ulanmak bambuk süýüminiň artykmaçlyklaryndan doly peýdalanyp biler.

Bambuk pagta mata ýokary ýagtylyga, boýag täsirine eýe we solmak aňsat däl.Mundan başga-da, onuň tekizligi we nepisligi bu matany gaty owadan görkezýär, şonuň üçin sarp edijiler ony gowy görýärler we önümlere bolan isleg ýylsaýyn artýar.

esasy (1)
esasy (5)

Haryt amaly

Bambuk pagta ýüplügi egin-eşik matalarynda, polotensalarda, matalarda, düşeklerde, perdelerde, ýaglyklarda we ş.m. ulanylýar we ýeňil we inçe eşik matalaryny öndürmek üçin winilon bilen garylyp bilner.Bambuk süýümli önümleri ýumşak we ýeňil, ýaglanan we näzik, ýumşak we ýeňil, pagta ýaly ýumşak duýgy, ýüpek ýaly ýumşak duýgy, ýumşak we ýakyn, deri üçin amatly we süýümli.Sport eşikleri, tomus eşikleri we ýakyn eşikler ýasamak üçin amatlydyr.

esasy (3)

  • Öňki:
  • Indiki: