Biz hakda

kompaniýasy
613EUEVEJUSUNF ~ 7QU8FO) T.

Kompaniýanyň tertibi

Şandong Mingfu boýag kärhanasy, Hytaýda iri ýüplük boýag kärhanasydyr.Kompaniýa, Şandongyň Penglaý şäherinde, "onerdäki täsinlik" ady bilen tanalýan kenarýaka şäheri.Bu kompaniýa 1979-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda bu kärhana 53,000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär, 26,000 inedördül metrlik häzirki zaman önümçilik ussahanasy, dolandyryş merkezi we 3500 inedördül metr gözleg-ösüş merkezi we 600-den gowrak meýdany bar. halkara ösen tehnologiýa önümçilik enjamlarynyň toplumy.

Şu günki Mingfu, "yhlas we ösüş, bitewilige esaslanýan" kärhana ruhuna eýerip, tehnologiýa, ussatlyga we hil üçin has ýokary talaplary öňe sürýär we köp baýraklara eýe bolup, müşderileriň we jemgyýetiň biragyzdan ykrar edilmegine eýe boldy.Kompaniýa dokma çap we boýag önümleriniň dürli önümlerini öndürmäge we öndürmäge ünsi jemleýär.Esasy önümler ak, konus boýamak we pürküji boýamak, akril, pagta, kenep, poliester, ýüň, viskoz we neýlon ýaly dürli ýüplükleri kosmos boýamakdyr.Dünýä derejesindäki boýag we timarlaýyş enjamlary, ýokary hilli ýüplük çig malyny we ekologiýa taýdan arassa boýaglary ulanyp, halkara bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýär.

1979-njy ýylda esaslandyryldy

600-den gowrak halkara ösen tehnologiýa önümçilik enjamlary

kompaniýa 53,000 inedördül metrden gowrak meýdany tutýar

Näme üçin bizi saýlamaly?

Global pikirleniş kärhanasy hökmünde soňky ýyllarda GOTS, OCS, GRS, OEKO-TEX, BCI, Higg indeks, ZDHC we beýleki halkara guramalarynyň şahadatnamalaryny geçdik we has giň halkara bazaryna göz aýladyk.Daşary ýurtly müşderileri işjeň ösdüriň, ýüplükler ABŞ, Günorta Amerika, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Mýanma, Laos we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edýär we UNIQLO, Wal-Mart, ZARA, H&M, Semir, PRIMARK we beýleki belli halkara we içerki kompaniýalar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň ynamyny gazanyň, halkara abraýyna eýe boluň.

cer (1)
cer (8)
cer (2)
cer (4)
7
cer (5)
cer (3)
cer (6)

Şahadatnamanyň görkezilmegi

Kompaniýanyň tehniki topary dürli süýümli boýag we täze energiýa tygşytlaýjy we zyňyndylary azaltmak, täze boýaglary gözlemek we ösdürmek, çap etmek we boýamak işlerini gowulandyrmak we optimizirlemek üçin dürli süýümli boýaglary we täze energiýa tygşytlaýjy we zyňyndylary azaltmak proseslerini öwrenmäge we ösdürmäge borçlandy.12 sany oýlap tapyş patentini goşmak bilen 42 milli patent üçin ýüz tutduk.4 oýlap tapyş patentini goşmak bilen 34 elemente ygtyýar berildi.

GOTS_Scope_Sertifikat_2022-08-29 07_35_31 UTC_00
GRS_Scope_Sertifikat_2022-11-28 03_41_23 UTC_00
OCS_Scope_Certificate_2022-09-21 08_51_36 UTC_00
OEKO AKRYLIK 2022_00
OEKO pagta 2022_01
OEKO ORGANIK POTASY 2022_01