Sorag-jogap

fak

Näme üçin bizi saýlamaly?

43 ýyllyk taryhy bolan çeşme zawody.Bizde ýokary derejeli tehniki toparymyz bar we birinji derejeli çap we boýag tehnologiýasy we tejribämiz bar, şeýle hem dünýä derejesindäki boýag we timarlaýyş enjamlary bar.Boýalan ýüplükleri öndürmek üçin ýokary hilli ýüplük çig malyny we daşky gurşawa zyýanly boýaglary ulanýarys.

Söwda kompaniýasy ýa-da Öndüriji?Kompaniýanyň esasy önümleri haýsylar?

Biz doly önümçilik liniýasy bilen boýalan ýüplük öndüriji.Kompaniýanyň esasy önümleri akril, pagta, zygyr matadan, poliesterden, viskozdan, neýlondan we garyşyk ýüplüklerden boýalýan ýüplükler we konus ýüplükler, esasanam ABŞ, Europeewropa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Kompaniýanyň önümleri haýsy şahadatnamalary aldy?Zawod haýsy şahadatnamalary aldy?

Kompaniýa köp ýyl bäri durnukly ösüş meýilnamasyna eýerýär we önümlerimiz köp ýyl bäri OEKO-TEX, GOTS, GRS, OCS we beýleki halkara şahadatnamalaryny aldy.Kompaniýa HIGG-iň FEM we FLSM özbaşdak zawod barlagyndan geçdi we SGS barlagynyň FEM-i we TUVRheinland FLSM-den geçdi.

Kompaniýanyň kooperatiw markalary haýsylar?

Kompaniýa, FASTRETAILING, Walmart, ZARA, H&M, SEMIR, PRIMARK we beýleki halkara we içerki belli kompaniýalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga eýe bolup, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň ynamyny gazandy we halkara abraýyna eýe boldy.

Nusgalary nädip talap etmeli we eltip bermegi nädip tertipleşdirmeli?

Nusga ýüplüklerini soramak üçin satyjy kömekçimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz, reňk 1 kg aralygynda görkezilmedik bolsa, ýüplük doly mugt.Aýratyn reňkler üçin her reňkdäki MOQ 3kg we ownuk boýag küýzesiniň ulanylyşy ýaly goşmaça töleg alynýar.Müşderiler halkara eltiş tölegini öz üstüne alarlar we bu çykdajy indiki sargytlarda yzyna gaýtarylar.